İcra Ve İflas Hukuku

Parlak Hukuk, Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri, borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması, İflas erteleme, bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi gibi konularda müvekkillere danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.