İdare Hukuku

İdare Hukuku, kamu otoritesi ve idare karşısında, bireylerin hukuk ilkeleri çerçevesinde korunması zorunluluğu kapsamında yapılan düzenlemelerinin bütünüdür. İdare bu kurallara aykırı davrandığı zaman birtakım hak kayıplarına ve mağduriyetlere yol açabilmektedir. Parlak Hukuk, müvekkillere bu gibi durumlar yaşamaması için bu alanda uzman kadrosuyla danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.