İş Hukuku

Parlak Hukuk, İş hukukundan ve işçi-işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan tüm uyuşmazlıkların çözümü için hukuki danışmanlık hizmeti, iş sözleşmesinden doğan borçlar,iş sözleşmesinin sona ermesi, kıdem ve ihbar tazminatı, işe iade davaları, iş kazalarından dolayı sorumluluk, iş sağlığı ve güvenliği ile idari uygulamalar konusunda düzenli bilgilendirme ve uyuşmazlıkları çözme hizmeti verir.